Homeชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ฟรีในจันทบุรีจันทบุรีชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ฟรีในจันทบุรี

ชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ฟรีในจันทบุรี

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้ในจังหวัดจันทบุรี ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (จัดส่งฟรีขั้นต่ำ150เส้นขึ้นไป)

จังหวัดจันทบุรี เป็นจังหวัดทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย มีเนื้อที่ 6,388 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศประกอบไปด้วยป่าไม้ ภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบลุ่มน้ำ และที่ราบชายฝั่งทะเล ในส่วนของพื้นที่ป่าไม้มีประมาณ 3 ใน 10 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา และสระแก้วทางทิศเหนือ ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดตราดและประเทศกัมพูชา ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย และทิศตะวันตกติดกับจังหวัดระยองและชลบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 238 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดจันทบุรีอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด โดยอาชีพที่ประชากรในจังหวัดนิยมประกอบอาชีพมากที่สุดคือเกษตรกรรมและประมง

แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 76 ตำบล 731 หมู่บ้าน

อำเภอเมืองจันทบุรี

 • ตำบลตลาด
 • ตำบลวัดใหม่
 • ตำบลคลองนารายณ์
 • ตำบลเกาะขวาง
 • ตำบลคมบาง
 • ตำบลท่าช้าง
 • ตำบลจันทนิมิต
 • ตำบลบางกะจะ
 • ตำบลแสลง
 • ตำบลหนองบัว
 • ตำบลพลับพลา

อำเภอขลุง

 • ตำบลขลุง
 • ตำบลบ่อ
 • ตำบลเกวียนหัก
 • ตำบลตะปอน
 • ตำบลบางชัน
 • ตำบลวันยาว
 • ตำบลซึ้ง
 • ตำบลมาบไพ
 • ตำบลวังสรรพรส
 • ตำบลตรอกนอง
 • ตำบลตกพรม
 • ตำบลบ่อเวฬุ

อำเภอท่าใหม่

 • ตำบลท่าใหม่
 • ตำบลยายร้า
 • ตำบลสีพยา
 • ตำบลบ่อพุ
 • ตำบลพลอยแหวน
 • ตำบลเขาวัว
 • ตำบลเขาบายศรี
 • ตำบลสองพี่น้อง
 • ตำบลทุ่งเบญจา
 • ตำบลรำพัน
 • ตำบลโขมง
 • ตำบลตะกาดเง้า
 • ตำบลคลองขุด
 • ตำบลเขาแก้ว

อำเภอโป่งน้ำร้อน

 • ตำบลทับไทร
 • ตำบลโป่งน้ำร้อน
 • ตำบลหนองตาคง
 • ตำบลเทพนิมิต
 • ตำบลคลองใหญ่

อำเภอมะขาม

 • ตำบลมะขาม
 • ตำบลท่าหลวง
 • ตำบลปัถวี
 • ตำบลวังแซ้ม
 • ตำบลฉมัน
 • ตำบลอ่างคีรี

อำเภอแหลมสิงห์

 • ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์
 • ตำบลเกาะเปริด
 • ตำบลหนองชิ่ม
 • ตำบลพลิ้ว
 • ตำบลคลองน้ำเค็ม
 • ตำบลบางสระเก้า
 • ตำบลบางกะไชย

อำเภอสอยดาว

 • ตำบลปะตง
 • ตำบลทุ่งขนาน
 • ตำบลทับช้าง
 • ตำบลทรายขาว
 • ตำบลสะตอน

อำเภอแก่งหางแมว

 • ตำบลแก่งหางแมว
 • ตำบลขุนซ่อง
 • ตำบลสามพี่น้อง
 • ตำบลพวา
 • ตำบลเขาวงกต

อำเภอนายายอาม

 • ตำบลนายายอาม
 • ตำบลวังโตนด
 • ตำบลกระแจะ
 • ตำบลสนามไชย
 • ตำบลช้างข้าม
 • ตำบลวังใหม่

อำเภอเขาคิชฌกูฏ

 • ตำบลชากไทย
 • ตำบลพลวง
 • ตำบลตะเคียนทอง
 • ตำบลคลองพลู
 • ตำบลจันทเขลม
รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0