Homeชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ฟรีในชัยนาทชัยนาทชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ฟรีในชัยนาท

ชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ฟรีในชัยนาท

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้ทุกอำเภอในจังหวัดชัยนาท ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (จัดส่งฟรีขั้นต่ำ150เส้นขึ้นไป)

จังหวัดชัยนาท มีลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบลุ่มมีพื้นที่ประมาณ 99.06 ของพื้นที่ทั้งหมด ได้แก่ พื้นที่ตอนกลางตอนใต้และตะวันออกของจังหวัดมีลักษณะเป็นที่ราบจนถึงพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาดมีแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำน้อย ไหลผ่านพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทุกอำเภอ ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดนครสวรรค์ ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดสิงห์บุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทแปลตามศัพท์มีความหมายว่า “เสียงบันลือแห่งชัยชนะ” เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่ง ตัวเมืองเดิมอยู่บริเวณฝั่งขวาแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากคลองแพรกศรีราชา ใต้ปากน้ำเก่า สันนิษฐานว่าคงจะสร้างขึ้นในสมัยพญาเลอไทครองกรุงสุโขทัยระหว่าง พ.ศ. 1860-1879 เมืองแห่งนี้จึงได้ชื่อว่า เมืองแพรกหรือเมืองสรรค์ มีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านทางใต้ เมื่อกรุงสุโขทัยเสื่อมอำนาจลง เมืองแพรกได้กลายเป็นเมืองหน้าด่านทางตอนเหนือของกรุงศรีอยุธยา ต่อมาได้เกิดชุมชนใหม่ไม่ไกลจากเมืองสรรค์ เมืองที่เกิดขึ้นใหม่นี้เป็นเมืองใหญ่ มีชื่อว่า ชัยนาท ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ย้ายตัวเมืองจากบริเวณแหลมยาง มาตั้งตรงฝั่งซ้ายแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนเมืองสรรค์นั้นเสื่อมลงเรื่อย ๆ เพราะผู้คนอพยพมาอยู่ที่ชัยนาทเป็นส่วนใหญ่ ในที่สุดก็กลายเป็นเพียงอำเภอหนึ่งของชัยนาทเท่านั้น ชัยนาทเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เคยใช้เป็นที่ตั้งทัพรับศึกพม่าหลายครั้งและมีชัยทุกครั้งไป จึงเป็นที่มาของชื่อเมืองชัยนาทแห่งนี้

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอเมืองชัยนาท

 • เทศบาลเมืองชัยนาท ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเมืองทั้งตำบล รวมทั้งบางส่วนของตำบลบ้านกล้วย ตำบลท่าชัย และตำบลเขาท่าพระ
 • เทศบาลตำบลชัยนาท ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชัยนาททั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหาดท่าเสา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหาดท่าเสาทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเสือโฮก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสือโฮกทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบ้านกล้วย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านกล้วย (นอกเขตเทศบาลเมืองชัยนาท)
 • เทศบาลตำบลนางลือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนางลือทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลธรรมามูล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลธรรมามูลทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าชัย (นอกเขตเทศบาลเมืองชัยนาท)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาท่าพระ (นอกเขตเทศบาลเมืองชัยนาท)

อำเภอมโนรมย์

 • เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลคุ้งสำเภา
 • เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหางน้ำสาครทั้งตำบลและบางส่วนของตำบลอู่ตะเภา
 • เทศบาลตำบลศิลาดาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศิลาดานทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลมโนรมย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคุ้งสำเภา (นอกเขตเทศบาลตำบลคุ้งสำเภา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโคก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดโคกทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าฉนวนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไร่พัฒนาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอู่ตะเภา (นอกเขตเทศบาลตำบลหางน้ำสาคร)

อำเภอวัดสิงห์

 • เทศบาลตำบลวัดสิงห์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดสิงห์ทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองน้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองน้อยทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองขุ่น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองขุ่นทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมะขามเฒ่าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบัวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อแร่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังหมันทั้งตำบล

อำเภอสรรพยา

 • เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโพนางดำตก
 • เทศบาลตำบลสรรพยา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสรรพยา
 • เทศบาลตำบลบางหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางหลวงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหาดอาษา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหาดอาษาทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลตลุก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตลุกทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลโพนางดำออก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนางดำออกทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลโพนางดำตก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพนางดำตก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์)
 • เทศบาลตำบลเจ้าพระยา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสรรพยา (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลสรรพยา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาแก้วทั้งตำบล

อำเภอสรรคบุรี

 • เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแพรกศรีราชา
 • เทศบาลตำบลสรรคบุรี ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแพรกศรีราชา (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกศรีราชาเดิม)
 • เทศบาลตำบลดงคอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงคอนทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลห้วยกรด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยกรดทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบางขุด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางขุดทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลโพงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพงามทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลดอนกำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนกำทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยกรดพัฒนาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเที่ยงแท้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเที่ยงแท้ทั้งตำบล

อำเภอหันคา

 • เทศบาลตำบลหันคา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหันคา
 • เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
 • เทศบาลตำบลหนองแซง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแซงทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเชี่ยนทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์)
 • เทศบาลตำบลห้วยงู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยงูทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหันคา (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหันคา)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไพรนกยูง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไพรนกยูงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังไก่เถื่อนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเด่นใหญ่ทั้งตำบล

อำเภอหนองมะโมง

 • เทศบาลตำบลวังตะเคียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังตะเคียนทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลหนองมะโมง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองมะโมงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสะพานหินทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกุดจอกทั้งตำบล

อำเภอเนินขาม

 • เทศบาลตำบลเนินขาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเนินขามทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกะบกเตี้ย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกะบกเตี้ยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสุขเดือนห้าทั้งตำบล

 

รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0