Homeชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ฟรีในเพชรบุรีเพชรบุรีชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ฟรีในเพชรบุรี

ชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ฟรีในเพชรบุรี

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้ทุกอำเภอในจังหวัดเพชรบุรี ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (จัดส่งฟรีขั้นต่ำ150เส้นขึ้นไป)

จังหวัดเพชรบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 ระยะทางประมาณ 123 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 6,225.138 ตารางกิโลเมตรหรือ 3,890,711.20 ไร่ โดยมีส่วนที่กว้างที่สุดวัดได้ 103 กิโลเมตรจากทิศตะวันออก-ตะวันตกและส่วนที่ยาวที่สุดวัดได้ 80 กิโลเมตรจากทิศเหนือ-ใต้ พื้นที่ด้านตะวันตกเป็นป่าไม้และภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างไทยกับพม่า เฉพาะในเขตจังหวัดเพชรบุรีมีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร แม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน 3 สาย ได้แก่ แม่น้ำเพชรบุรี มีความยาวตลอดสาย 227 กิโลเมตร แม่น้ำบางกลอย มีความยาว 44 กิโลเมตร และแม่น้ำบางตะบูน มีความยาว 18 กิโลเมตร มีประชากรอาศัยหนาแน่นทางตะวันออกของพื้นที่ ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล

องค์การบริหารส่วนตำบล 69 แห่ง จำแนกตามอำเภอได้ดังนี้

 • อำเภอเมืองเพชรบุรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพพระ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

อำเภอเขาย้อย

 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโรง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยท่าช้าง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ

อำเภอหนองหญ้าปล้อง

 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยางน้ำกลัดใต้
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ

อำเภอชะอำ

 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองศาลา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายเหนือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

อำเภอท่ายาง

 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง

อำเภอบ้านลาด

 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกะปุ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไร่โคก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโรงเข้
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

อำเภอบ้านแหลม

 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปากทะเล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะบูน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

อำเภอแก่งกระจาน

 • องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจาน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสองพี่น้อง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็ง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์
 • องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง

 

รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0