Homeชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ฟรีในเชียงรายเชียงรายชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ฟรีในเชียงราย

ชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ฟรีในเชียงราย

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้ทุกอำเภอในจังหวัดเชียงราย ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (จัดส่งฟรีขั้นต่ำ200เส้นขึ้นไป)

จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของประเทศไทย ทิศเหนือ ติดต่อกับเมืองสาดและจังหวัดท่าขี้เหล็กของรัฐชาน ประเทศพม่า และแขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงอุดมไซ ประเทศลาว ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอภูซาง อำเภอจุน อำเภอดอกคำใต้ อำเภอภูกามยาว อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองปาน อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอพร้าว อำเภอไชยปราการ อำเภอฝาง และอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และเมืองสาด รัฐชาน ประเทศพม่า มีชายแดนติดกับประเทศพม่าประมาณ 130 กิโลเมตร และมีชายแดนติดต่อกับประเทศลาวประมาณ 180 กิโลเมตร

การปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็นระดับอำเภอ จำนวน 18 อำเภอ

 1. อำเภอขุนตาล
 2. อำเภอเชียงของ
 3. อำเภอดอยหลวง
 4. อำเภอเทิง
 5. อำเภอป่าแดด
 6. อำเภอพญาเม็งราย
 7. อำเภอพาน
 8. อำเภอแม่ฟ้าหลวง
 9. อำเภอแม่จัน
 10. อำเภอแม่ลาว
 11. อำเภอแม่สรวย
 12. อำเภอแม่สาย
 13. อำเภอเวียงแก่น
 14. อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
 15. อำเภอเชียงแสน
 16. อำเภอเวียงชัย
 17. อำเภอเวียงป่าเป้า
 18. อำเภอเมืองเชียงราย

 

รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0