Homeชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ฟรีในสุโขทัยสุโขทัยชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ฟรีในสุโขทัย

ชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ฟรีในสุโขทัย

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้ทุกอำเภอในจังหวัดสุโขทัย ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (จัดส่งฟรีขั้นต่ำ200เส้นขึ้นไป)

จังหวัดสุโขทัย เป็นที่ตั้งอาณาจักรแรกของชนชาติไทยเมื่อ 700 ปีที่แล้ว คำว่า “สุโขทัย” มาจากสองคำ คือ “สุข+อุทัย” หมายความว่า “รุ่งอรุณแห่งความสุข” รอยอดีตแห่งความรุ่งเรืองเห็นได้จากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัยซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวไทยและต่างประเทศ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอวังชิ้น อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ และอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอพรหมพิราม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก และอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

การปกครองแบ่งออกเป็น 9 อำเภอ

  1. อำเภอเมืองสุโขทัย
  2. อำเภอบ้านด่านลานหอย
  3. อำเภอคีรีมาศ
  4. อำเภอกงไกรลาศ
  5. อำเภอศรีสัชนาลัย
  6. อำเภอศรีสำโรง
  7. อำเภอสวรรคโลก
  8. อำเภอศรีนคร
  9. อำเภอทุ่งเสลี่ยม
รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0