บ่อทอง

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้อำเภอบ่อทอง ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (จัดส่งขั้นต่ำ100เส้นขึ้นไป)

อำเภอบ่อทอง แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น6ตำบลได้แก่

 1. บ่อทอง (BoThong)
 2. วัดสุวรรณ (WatSuwan)
 3. บ่อกวางทอง (BoKwangThong)
 4. ธาตุทอง (ThatThong)
 5. เกษตรสุวรรณ (KasetSuwan)
 6. พลวงทอง (PhluangThong)

ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น7แห่งได้แก่

 1. เทศบาลตำบลบ่อทองครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่1ตำบลบ่อทองและบางส่วนของหมู่ที่6ตำบลวัดสุวรรณ
 2. เทศบาลตำบลธาตุทองครอบคลุมพื้นที่ตำบลธาตุทองทั้งตำบล
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทองครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อทอง(เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบ่อทอง)
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดสุวรรณ(เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบ่อทอง)
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกวางทองครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อกวางทองทั้งตำบล
 6. องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกษตรสุวรรณทั้งตำบล
 7. องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทองครอบคลุมพื้นที่ตำบลพลวงทองทั้งตำบล