• แผนที่ไปร้าน  Click

Homeศรีราชาชลบุรีศรีราชา

ศรีราชา

Global House-HUMMER ชั้นเก็บของเหล็ก 4 ชั้น รุ่น NBHY150520-BU ขนาด 50x150x200 ซม. สีฟ้า รับประกันของเเท้, SUMMER SET

Description

SUMMER SET. ชั้นเหล็กใส่เสื้อผ้า. ชั้นวางของอุตสาหกรรม. ชั้นเหล็กวาง makro. ชั้นเก็บของใช้ ไม้. ชั้นเก็บของ Hummer. โครงสร้างผลิตจากเหล็กคุณภาพดี ทำให้มีความแข็งแรงทนทานต่อการรับน้ำหนัก. ลักษณะการออกแบบชั้นเป็นแบบโปร่ง ระบายอากาศได้ดี. มียางรองขาป้องกันการลื่น และเสียดสีกับพื้น....

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้อำเภอศรีราชา ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (จัดส่งขั้นต่ำ100เส้นขึ้นไป)

อำเภอศรีราชา ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย พื้นที่ส่วนใหญ่มีภูเขาล้อมรอบและเป็นที่ลาดเนิน มีเนื้อที่ประมาณ 643.558 ตารางกิโลเมตร (402,223.75 ไร่) พื้นที่การเกษตร 236,542.5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.878 ของพื้นที่ทั้งหมด ระยะทางห่างจากเมืองชลบุรีโดยรถยนต์ 24 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดเนินเขาเล็ก ๆ กระจายทั่วไป พื้นที่เหมาะแก่การทำการเกษตร และอุตสาหกรรมมีที่ราบลุ่มทำนาได้บางส่วน ทิศตะวันตกติดชายฝั่งทะเล และไม่มีแม่น้ำลำคลองขนาดใหญ่ไหลผ่าน จะมีเฉพาะทางน้ำไหลจากภูเขาลงสู่ทะเล พื้นที่ในการปกครองของอำเภอมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองชลบุรีและอำเภอบ้านบึง ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอหนองใหญ่ และอำเภอปลวกแดง (จังหวัดระยอง) ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางละมุง ทิศตะวันตก จรดอ่าวไทยและเขตอำเภอเกาะสีชัง

ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

  1. เทศบาลนครแหลมฉบัง ครอบคลุมพื้นที่ หมูที่ 3 (บางส่วน), 9 (บางส่วน) ตำบลสุรศักดิ์ ตำบลทุ่งสุขลาทั้งตำบล หมู่ที่ 1, 5, 9 (บางส่วน), 10 ตำบลบึง และหมู่ที่ 11 (บางส่วน) ตำบลหนองขาม รวมไปถึงหมู่ที่ 4, 6, 7, 8 และ 9 ตำบลบางละมุงในเขตอำเภอบางละมุง
  2. เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1-2,3 (บางส่วน), 4-8, 9 (บางส่วน) และ 10 ตำบลสุรศักดิ์ หมู่ที่ 1 (บางส่วน), 2 – 4, 5 (บางส่วน), 6 – 8, 9 (บางส่วน) ตำบลบึง หมู่ที่ 1 – 5, 9 – 10, 11 (บางส่วน) ตำบลหนองขาม หมู่ที่ 1 – 3, 6, 10 (บางส่วน) ตำบลเขาคันทรง และหมู่ที่ 1 – 2, 3 (บางส่วน), 5, 6 (บางส่วน), 8 ตำบลบ่อวิน
  3. เทศบาลเมืองศรีราชา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีราชาทั้งตำบล
  4. เทศบาลตำบลบางพระ ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1, 2 (บางส่วน), 3, 4 (บางส่วน), 6 (บางส่วน), 9 (บางส่วน), 10 (บางส่วน) ตำบลบางพระ
  5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 6 – 8, 11 (บางส่วน) ตำบลหนองขาม (นอกเขตเทศบาลนครแหลมฉบังและเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์)
  6. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 4 – 5, 7 – 9, 10 (บางส่วน) ตำบลเขาคันทรง (นอกเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์)
  7. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 2 (บางส่วน), 4 (บางส่วน), 5, 6 (บางส่วน), 7 – 8, 9 (บางส่วน), 10 (บางส่วน), 11 ตำบลบางพระ (นอกเขตเทศบาลตำบลบางพระ)
  8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 3 (บางส่วน), 4, 6 (บางส่วน), 7 ตำบลบ่อวิน (นอกเขตเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์)
รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0