Homeบ้านบึงชลบุรีบ้านบึง

บ้านบึง

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้อำเภอบ้านบึง ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (จัดส่งขั้นต่ำ100เส้นขึ้นไป)

อำเภอบ้านบึง ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่การปกครองข้างเคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพานทองและอำเภอพนัสนิคม ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบ่อทองและอำเภอหนองใหญ่ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหนองใหญ่และอำเภอศรีราชา ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอศรีราชาและอำเภอเมืองชลบุรี

ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

 1. เทศบาลเมืองบ้านบึง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ หมู่ที่ 1-5 ตำบลบ้านบึง (แต่ในเขตเทศบาลไม่ใช้การปกครองในระบบหมู่บ้าน)
 2. เทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 2, 5 ตำบลหนองไผ่แก้ว
 3. เทศบาลตำบลหัวกุญแจ ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1 (บางส่วน) ตำบลคลองกิ่ว
 4. เทศบาลตำบลหนองชาก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองชากทั้งตำบล
 5. เทศบาลตำบลหนองซ้ำซาก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองซ้ำซากทั้งตำบล
 6. เทศบาลตำบลบ้านบึง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านบึง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง/มีการปกครองในระดับหมู่บ้าน แบ่งเป็น 5 หมู่บ้าน)
 7. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่ 1 (บางส่วน), 2-9 ตำบลคลองกิ่ว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหัวกุญแจ)
 8. องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมาบไผ่ทั้งตำบล
 9. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบอนแดงทั้งตำบล
 10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอิรุณ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองอิรุณทั้งตำบล
 11. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แก้ว ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1, 2 (บางส่วน), 3-4, 5 (บางส่วน) ตำบลหนองไผ่แก้ว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว)

 

รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0