Homeชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ฟรีในเชียงใหม่เชียงใหม่ชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ฟรีในเชียงใหม่

ชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ฟรีในเชียงใหม่

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (จัดส่งขั้นต่ำ200เส้นขึ้นไป)

จังหวัดเชียงใหม่ มีเขตเมืองที่จัดเป็นเมืองใหญ่อันดับที่สองของประเทศไทยรองจากกรุงเทพมหานคร มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ มี “คำเมือง” เป็นภาษาท้องถิ่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งด้านประเพณีวัฒนธรรม และมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเริ่มวางตัวเป็นนครสร้างสรรค์ และได้รับการประกาศเป็นเมืองสร้างสรรค์ของโลกทางด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน มีพื้นที่ 20,107.057 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 12,566,911 ไร่ มีพื้นที่กว้างใหญ่เป็นอันดับที่ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดนครราชสีมา ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขาและป่าละเมาะ มีที่ราบอยู่ตอนกลางตามสองฟากฝั่งแม่น้ำปิง มีภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือ ดอยอินทนนท์ สูงประมาณ 2,565 เมตร อยู่ในเขตอำเภอจอมทอง นอกจากนี้ยังมีดอยอื่นที่มีความสูงรองลงมาอีกหลายแห่ง เช่น ดอยผ้าห่มปก (อำเภอฝาง) สูง 2,285 เมตร ดอยหลวงเชียงดาว (อำเภอเชียงดาว) สูง 2,170 เมตร ดอยสุเทพ (อำเภอเมืองเชียงใหม่) สูง 1,601 เมตร

แบ่งการปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น25 อำเภอ 204 ตำบลดังนี้

อำเภอเมืองเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลเมืองแม่เหียะ
เทศบาลตำบลช้างเผือก
เทศบาลตำบลท่าศาลา
เทศบาลตำบลป่าแดด
เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ
เทศบาลตำบลสุเทพ
เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง
เทศบาลตำบลหนองหอย

อำเภอจอมทอง
เทศบาลตำบลจอมทอง
เทศบาลตำบลดอยแก้ว
เทศบาลตำบลบ้านแปะ
เทศบาลตำบลบ้านหลวง
เทศบาลตำบลข่วงเปา
เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
เทศบาลตำบลแม่สอย

อำเภอแม่แจ่ม
เทศบาลตำบลท่าผา
เทศบาลตำบลแม่แจ่ม

อำเภอเชียงดาว
เทศบาลตำบลเชียงดาว
เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง
เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ
เทศบาลตำบลปิงโค้ง
เทศบาลตำบลเมืองงาย
เทศบาลตำบลเมืองนะ

อำเภอดอยสะเก็ด
เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด
เทศบาลตำบลสง่าบ้าน
เทศบาลตำบลเชิงดอย
เทศบาลตำบลลวงเหนือ
เทศบาลตำบลสันปูเลย
เทศบาลตำบลแม่โป่ง
เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง
เทศบาลตำบลแม่คือ
เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน
เทศบาลตำบลตลาดขวัญ
เทศบาลตำบลตลาดใหญ่
เทศบาลตำบลป่าป้อง
เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์

อำเภอแม่แตง
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
เทศบาลตำบลแม่หอพระ
เทศบาลตำบลสันมหาพน
เทศบาลตำบลอินทขิล
เทศบาลตำบลแม่แตง

อำเภอแม่ริม
เทศบาลตำบลแม่ริม
เทศบาลตำบลขี้เหล็ก
เทศบาลตำบลริมเหนือ
เทศบาลตำบลสันโป่ง
เทศบาลตำบลแม่แรม
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

อำเภอสะเมิง
เทศบาลตำบลสะเมิงใต้

อำเภอฝาง
เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า
เทศบาลตำบลเวียงฝาง
เทศบาลตำบลสันทราย
เทศบาลตำบลแม่ข่า

อำเภอแม่อาย
เทศบาลตำบลแม่อาย

อำเภอพร้าว
เทศบาลตำบลน้ำแพร่
เทศบาลตำบลบ้านโป่ง
เทศบาลตำบลป่าตุ้ม
เทศบาลตำบลป่าไหน่
เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง
เทศบาลตำบลเวียงพร้าว

อำเภอสันป่าตอง
เทศบาลตำบลทุ่งต้อม
เทศบาลตำบลบ้านกลาง
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
เทศบาลตำบลยุหว่า
เทศบาลตำบลบ้านแม
เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก

อำเภอสันกำแพง
เทศบาลเมืองต้นเปา
เทศบาลตำบลบวกค้าง
เทศบาลตำบลแม่ปูคา
เทศบาลตำบลสันกำแพง
เทศบาลตำบลออนใต้
เทศบาลตำบลสันกลาง
เทศบาลตำบลห้วยทราย

อำเภอฮอด
เทศบาลตำบลท่าข้าม
เทศบาลตำบลบ่อหลวง
เทศบาลตำบลบ้านตาล

อำเภอสันทราย
เทศบาลเมืองแม่โจ้
เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
เทศบาลตำบลป่าไผ่
เทศบาลตำบลเมืองเล็น
เทศบาลตำบลแม่แฝก
เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง
เทศบาลตำบลสันป่าเปา
เทศบาลตำบลสันพระเนตร
เทศบาลตำบลหนองจ๊อม
เทศบาลตำบลหนองหาร
เทศบาลตำบลหนองแหย่ง

อำเภอหางดง
เทศบาลตำบลบ้านแหวน
เทศบาลตำบลสันผักหวาน
เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา
เทศบาลตำบลหางดง
เทศบาลตำบลหารแก้ว
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง
เทศบาลตำบลหนองแก๋ว
เทศบาลตำบลบ้านปง
เทศบาลตำบลหนองควาย

อำเภอดอยเต่า
เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา

อำเภออมก๋อย
เทศบาลตำบลอมก๋อย

อำเภอสารภี
เทศบาลตำบลขัวมุง
เทศบาลตำบลชมภู
เทศบาลตำบลไชยสถาน
เทศบาลตำบลดอนแก้ว
เทศบาลตำบลท่ากว้าง
เทศบาลตำบลท่าวังตาล
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์
เทศบาลตำบลสารภี
เทศบาลตำบลหนองผึ้ง
เทศบาลตำบลหนองแฝก
เทศบาลตำบลป่าบง

อำเภอเวียงแหง
เทศบาลตำบลแสนไห

อำเภอไชยปราการ
เทศบาลตำบลไชยปราการ
เทศบาลตำบลหนองบัว

อำเภอแม่วาง
เทศบาลตำบลแม่วาง

 

รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0