Homeคลองเขื่อนฉะเชิงเทราคลองเขื่อน

คลองเขื่อน

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้อำเภอคลองเขื่อน ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (จัดส่งขั้นต่ำ100เส้นขึ้นไป)

อำเภอคลองเขื่อน มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบางน้ำเปรี้ยว และอำเภอบ้านสร้าง (จังหวัดปราจีนบุรี) ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางคล้า ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองฉะเชิงเทราและอำเภอบางน้ำเปรี้ยว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลก้อนแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลก้อนแก้วทั้งตำบล
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองเขื่อนทั้งตำบล
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลบางเล่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเล่าทั้งตำบล
  4. องค์การบริหารส่วนตำบลบางโรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางโรงทั้งตำบล
  5. องค์การบริหารส่วนตำบลบางตลาด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางตลาดทั้งตำบล

 

รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0