Homeแปลงยาวฉะเชิงเทราแปลงยาว

แปลงยาว

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้อำเภออำเภอแปลงยาว ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (จัดส่งขั้นต่ำ100เส้นขึ้นไป)

อำเภอแปลงยาว ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบางคล้า อำเภอราชสาส์น และอำเภอพนมสารคาม ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสนามชัยเขต ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอท่าตะเกียบ และอำเภอเกาะจันทร์ (จังหวัดชลบุรี) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพนัสนิคม (จังหวัดชลบุรี) อำเภอบ้านโพธิ์ และอำเภอบางคล้า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

  1. เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแปลงยาวและบางส่วนของตำบลวังเย็น
  2. เทศบาลตำบลแปลงยาว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลแปลงยาวและบางส่วนของตำบลวังเย็น
  3. เทศบาลตำบลหัวสำโรง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหัวสำโรง
  4. เทศบาลตำบลวังเย็น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังเย็น (นอกเขตเทศบาลตำบลทุ่งสะเดาและเทศบาลตำบลแปลงยาว)
  5. องค์การบริหารส่วนตำบลแปลงยาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแปลงยาว (นอกเขตเทศบาลตำบลทุ่งสะเดาและเทศบาลตำบลแปลงยาว)
  6. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวสำโรง (นอกเขตเทศบาลตำบลหัวสำโรง)
  7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้แก่น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองไม้แก่นทั้งตำบล

 

รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0