Homeบางคล้าฉะเชิงเทราบางคล้า

บางคล้า

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้อำเภอบางคล้า ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (จัดส่งขั้นต่ำ100เส้นขึ้นไป)

อำเภอบางคล้า ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบ้านสร้าง (จังหวัดปราจีนบุรี) ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอราชสาส์นและอำเภอแปลงยาว ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอแปลงยาวและอำเภอบ้านโพธิ์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองฉะเชิงเทราและอำเภอคลองเขื่อน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่

  1. เทศบาลตำบลบางคล้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางคล้าทั้งตำบล
  2. เทศบาลตำบลปากน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากน้ำทั้งตำบล
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางสวนทั้งตำบล
  4. องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ็ด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางกระเจ็ดทั้งตำบล
  5. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองหลาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าทองหลางทั้งตำบล
  6. องค์การบริหารส่วนตำบลสาวชะโงก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสาวชะโงกทั้งตำบล
  7. องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสม็ดเหนือทั้งตำบล
  8. องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้ทั้งตำบล
  9. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวไทรทั้งตำบล

 

รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0