Homeบางคล้าฉะเชิงเทราบางคล้า

บางคล้า

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้อำเภอบางคล้า ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (จัดส่งขั้นต่ำ100เส้นขึ้นไป)

อำเภอบางคล้า ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบ้านสร้าง (จังหวัดปราจีนบุรี) ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอราชสาส์นและอำเภอแปลงยาว ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอแปลงยาวและอำเภอบ้านโพธิ์ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองฉะเชิงเทราและอำเภอคลองเขื่อน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่

  1. เทศบาลตำบลบางคล้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางคล้าทั้งตำบล
  2. เทศบาลตำบลปากน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากน้ำทั้งตำบล
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลบางสวน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางสวนทั้งตำบล
  4. องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ็ด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางกระเจ็ดทั้งตำบล
  5. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองหลาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าทองหลางทั้งตำบล
  6. องค์การบริหารส่วนตำบลสาวชะโงก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสาวชะโงกทั้งตำบล
  7. องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสม็ดเหนือทั้งตำบล
  8. องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสม็ดใต้ทั้งตำบล
  9. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวไทรทั้งตำบล

 

© เหล็กฉากเจาะรู.com 2023. ชั้นเหล็กฉาก ส่งด่วน ขอสงวนสิทธิ์ภาพ และเนื้อหาในเว็บไซท์แห่งนี้และเครือข่าย.