Homeบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราบางน้ำเปรี้ยว

บางน้ำเปรี้ยว

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (จัดส่งขั้นต่ำ40เส้นขึ้นไป)

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับท้องที่การปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอองครักษ์ (จังหวัดนครนายก) ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบ้านสร้าง (จังหวัดปราจีนบุรี) และอำเภอคลองเขื่อน ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตหนองจอก (กรุงเทพมหานคร) และอำเภอลำลูกกา (จังหวัดปทุมธานี)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 แห่ง ได้แก่

 1. เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลดอนฉิมพลี
 2. เทศบาลตำบลบางขนาก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางขนาก
 3. เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางน้ำเปรี้ยวและบางส่วนของตำบลโพรงอากาศ
 4. เทศบาลตำบลศาลาแดง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลศาลาแดง
 5. เทศบาลตำบลดอนเกาะกา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนเกาะกาทั้งตำบล
 6. เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางขนาก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบางขนาก)
 7. องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางน้ำเปรี้ยว (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว)
 8. องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสิงโตทองทั้งตำบล
 9. องค์การบริหารส่วนตำบลหมอนทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหมอนทองทั้งตำบล
 10. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำรักษ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบึงน้ำรักษ์ทั้งตำบล
 11. องค์การบริหารส่วนตำบลโยธะกา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโยธะกาทั้งตำบล
 12. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนฉิมพลี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนฉิมพลี (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลดอนฉิมพลี)
 13. องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศาลาแดง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลศาลาแดง)
 14. องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพรงอากาศ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว)

 

รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0