Homeอำเภอเมืองฉะชิงเทราฉะเชิงเทราอำเภอเมืองฉะชิงเทรา

อำเภอเมืองฉะชิงเทรา

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้อำเภอเมืองฉะชิงเทรา ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (จัดส่งขั้นต่ำ40เส้นขึ้นไป)

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤาไนป่าสมบูรณ์ อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางคล้า ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบ้านโพธิ์ และอำเภอบางบ่อ (จังหวัดสมุทรปราการ) ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตลาดกระบังและเขตหนองจอก (กรุงเทพมหานคร)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 แห่ง

 1. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหน้าเมืองทั้งตำบล
 2. เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลคลองนครเนื่องเขต
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าไข่ทั้งตำบล
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ทั้งตำบล
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองนาทั้งตำบล
 6. องค์การบริหารส่วนตำบลบางตีนเป็ด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางตีนเป็ดทั้งตำบล
 7. องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางไผ่ทั้งตำบล
 8. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจุกกระเฌอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองจุกกระเฌอทั้งตำบล
 9. องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางแก้วทั้งตำบล
 10. องค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางขวัญทั้งตำบล
 11. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองนครเนื่องเขต (นอกเขตเทศบาลตำบลนครเนื่องเขต)
 12. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังตะเคียนทั้งตำบล
 13. องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโสธรทั้งตำบล
 14. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางพระทั้งตำบล
 15. องค์การบริหารส่วนตำบลบางกะไห ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางกะไหทั้งตำบล
 16. องค์การบริหารส่วนตำบลหนามแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนามแดงทั้งตำบล
 17. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองเปรงทั้งตำบล
 18. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองอุดมชลจรทั้งตำบล
 19. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลวงแพ่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองหลวงแพ่งทั้งตำบล
 20. องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเตยทั้งตำบล

 

รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0