Homeชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ฟรีในเขตนครปฐมนครปฐมชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ฟรีในเขตนครปฐม

ชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ฟรีในเขตนครปฐม

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้ทุกอำเภอในจังหวัดนครปฐม ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้
(จัดส่งขั้นต่ำ20เส้น****เฉพาะ อ.กำแพงแส น อ.ดอ นตูม อ.บา งเล น 40เส้นขึ้นไป)

จังหวัดนครปฐม อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปตามเส้นทางถนนเพชรเกษม 56 กิโลเมตร หรือตามเส้นทางถนนบรมราชชนนี 51 กิโลเมตร และตามเส้นทางรถไฟ 62 กิโลเมตร เป็นหนึ่งในห้าจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร จังหวัดนี้มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ยาวนาน เชื่อว่าเป็นที่ตั้งเก่าแก่ของเมืองในสมัยทวารวดี โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเป็นจำนวนมาก

แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอดังนี้

 1. อำเภอเมืองนครปฐม
 2. อำเภอกำแพงแสน
 3. อำเภอนครชัยศรี
 4. อำเภอดอนตูม
 5. อำเภอบางเลน
 6. อำเภอสามพราน
 7. อำเภอพุทธมณฑล

การปกครองส่วนท้องถิ่น

 • เทศบาลนครนครปฐม
 • เทศบาลเมืองสามพราน
 • เทศบาลเมืองไร่ขิง
 • เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม
 • เทศบาลตำบลขุนแก้ว
 • เทศบาลตำบลดอนยายหอม
 • เทศบาลตำบลธรรมศาลา
 • เทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ
 • เทศบาลตำบลกำแพงแสน
 • เทศบาลตำบลนครชัยศรี
 • เทศบาลตำบลห้วยพลู
 • เทศบาลตำบลสามง่าม
 • เทศบาลตำบลบางเลน
 • เทศบาลตำบลบางหลวง
 • เทศบาลตำบลรางกระทุ่ม
 • เทศบาลตำบลลำพญา
 • เทศบาลตำบลอ้อมใหญ่
 • เทศบาลตำบลศาลายา
 • เทศบาลตำบลคลองโยง
 • เทศบาลตำบลบางกระทึก
 • เทศบาลตำบลมาบแค
 • เทศบาลตำบลบ่อพลับ

 

รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0