Homeคลองหลวงปทุมธานีคลองหลวง

คลองหลวง

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้อำเภอคลองหลวง ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (ขั้นต่ำ20เส้น)

อำเภอคลองหลวง แต่เดิมเป็นที่รกร้างว่างเปล่า เรียกว่า ทุ่งหลวง ต่อมา พ.ศ. 2446 บริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม ได้ขุดคลองรังสิต และคลองซอยต่าง ๆ ราษฎรจึงพากันอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐาน ประกอบอาชีพในการทำนา ในที่สุดได้ตั้งขึ้นเป็นอำเภอ เมื่อ พ.ศ. 2447

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 ตำบลได้แก่

 1. คลองหนึ่ง
 2. คลองสอง
 3. คลองสาม
 4. คลองสี่
 5. คลองห้า
 6. คลองหก
 7. คลองเจ็ด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง

 1. เทศบาลเมืองท่าโขลง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองหนึ่งและตำบลคลองสอง เฉพาะฟากเหนือของถนนคลองหลวง (ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3214)
 2. เทศบาลเมืองคลองหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองหนึ่งและตำบลคลองสอง เฉพาะฟากใต้ของถนนคลองหลวง (ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3214)
 3. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองสามทั้งตำบล
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสี่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองสี่ทั้งตำบล
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองห้าทั้งตำบล
 6. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองหกทั้งตำบล
 7. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองเจ็ดทั้งตำบล

ถนนสายหลัก

 • ถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1)
 • ถนนกาญจนาภิเษก (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9)
 • ถนนลำลูกกา-วังน้อย (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 352)
 • ถนนคลองหลวง (ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3214)
 • ถนนเลียบคลองสาม
 • ถนนเลียบคลองห้า

 

รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0