Homeไทรน้อยนนทบุรีไทรน้อย

ไทรน้อย

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้ทุกอำเภอในอำเภอไทรน้อย ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (ขั้นต่ำ20เส้น)

อำเภอไทรน้อย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด โดยอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเป็นระยะทาง 29.01 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอลาดบัวหลวง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอลาดหลุมแก้ว (จังหวัดปทุมธานี) และอำเภอบางบัวทอง มีคลองลากค้อน คลองลัดยายเป้า คลองตาคล้าย คลองลากค้อน คลองพระพิมล และคลองตาชมเป็นเส้นแบ่งเขต ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางใหญ่ ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพุทธมณฑลและอำเภอบางเลน (จังหวัดนครปฐม) มีคลองนราภิรมย์ คลองทวีวัฒนา คลองสิบศอก คลองสถาพรพัฒนา คลองพระพิมล คลองรางกระทุ่ม คลองสองด้วน คลองบางภาษี และคลองสองเป็นเส้นแบ่งเขต

ถนนสายสำคัญ ได้แก่

  • ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340)
  • ถนนปทุมธานี-บางเลน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 346)
  • ถนนบางกรวย-ไทรน้อย (ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3215)
  • ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย (ทางหลวงชนบท นบ.1013)
  • ถนนฤชุพันธุ์ (ทางหลวงชนบท นบ.3003)

 

รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0