Homeบางบอนกรุงเทพฯบางบอน

บางบอน

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้เขตบางบอน ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (ขั้นต่ำ20เส้น)

บางบอน ในอดีตเป็นชื่อหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีความเก่าแก่อย่างน้อยตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีหลักฐานเป็นวรรณคดีหลายเรื่องที่กล่าวถึง ได้แก่ โคลงนิราศทวาย (โคลงนิราศไปแม่น้ำน้อย) ของพระพิพิธสาลีในสมัยรัชกาลที่ 1 โคลงนิราศนรินทร์ของนายนรินทรธิเบศร์ (อิน) ในสมัยรัชกาลที่ 2 และนิราศเมืองเพชรของสุนทรภู่ในสมัยรัชกาลที่ 4 ต่อมาเมื่อมีการจัดการปกครองส่วนภูมิภาคโดยแบ่งออกเป็นมณฑล จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน บางบอนจึงกลายมาเป็นท้องที่การปกครองของอำเภอบางขุนเทียน จังหวัดธนบุรี โดยในพื้นที่แถบนี้รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงมีการปรับเปลี่ยนเขตการปกครองหลายครั้ง ในที่สุดเมื่อปี พ.ศ. 2483 ทางราชการได้ยุบรวมท้องที่ตำบลบางบอนเหนือ ตำบลบางบอนใต้ และตำบลแสมดำเข้าด้วยกันและตั้งเป็น ตำบลบางบอน

ถนนสายหลักในพื้นที่ได้แก่

 • ถนนกาญจนาภิเษก
 • ถนนเอกชัย
 • ถนนบางขุนเทียน
 • ถนนบางบอน 1
 • ถนนกัลปพฤกษ์
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3901 (คู่ขนานกาญจนาภิเษกด้านนอก)
 • ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3902 (คู่ขนานกาญจนาภิเษกด้านใน)
 • ถนนบางบอน 2
 • ถนนบางบอน 3
 • ถนนบางบอน 4
 • ถนนบางบอน 5
 • ถนนพรมแดน (เอกชัย 131)
 • ถนนพรหมราษฎร์ และซอยพระรามที่ 2 ซอย 82 (รางโพธิ์)
 • ถนนมนธาตุราชศรีพิจิตร์ และซอยพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ แยก 35
 • ซอย 001 กาญจนาภิเษก 3 (วัดนินสุขาราม / ถนนวัดม่วง-บางบอน 2)
 • ซอย 001 กาญจนาภิเษก 6 / ซอยเอกชัย 76 (หมู่บ้านเอสเค)
 • ซอยเอกชัย 46 (สังข์สิทธิ์นิเวศน์)
 • ซอยเอกชัย 69 (โรงเรียนวิชัยวิทยา)
 • ซอยเอกชัย 83/1 (ศิริวงศ์)
 • ซอยเอกชัย 119 (วัดบางบอน)
 • ซอยเอกชัย 132 (ศิรินุสรณ์)
 • ซอยบางบอน 1 ซอย 20 / ซอยกำนันแม้น 13 (กำนันแม้น 3)
 • ซอยบางบอน 3 ซอย 5 / ซอยบางบอน 4 ซอย 14 (บ้านนายเหรียญ)
 • ซอยบางบอน 5 ซอย 5 (โรงเรียนนวลนรดิศฯ)
 • ซอยบางบอน 5 ซอย 7 (ถนนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช)

 

รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0