Homeสะพานสูงกรุงเทพฯสะพานสูง

สะพานสูง

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้เขตสะพานสูง ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (ขั้นต่ำ20เส้น)

ตำบลสะพานสูง ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นท้องที่การปกครองท้องที่หนึ่งของอำเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร โดยกระทรวงมหาดไทยได้ขยายเขตสุขาภิบาลบางกะปิให้ครอบคลุมถึงตำบลนี้ด้วยในปี พ.ศ. 2506 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2514 จังหวัดพระนครถูกรวมเข้ากับจังหวัดธนบุรี เปลี่ยนฐานะเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และในปี พ.ศ. 2515 จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปลี่ยนคำเรียกเขตการปกครองใหม่ด้วย ตำบลสะพานสูงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น แขวงสะพานสูง อยู่ในการปกครองของเขตบางกะปิ

ถนนสายหลักในพื้นที่ได้แก่

ถนนกาญจนาภิเษก
ถนนรามคำแหง (สุขาภิบาล 3)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3901 (คู่ขนานกาญจนาภิเษกด้านนอก)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3902 (คู่ขนานกาญจนาภิเษกด้านใน)
ถนนราษฎร์พัฒนา
ถนนเคหะร่มเกล้า
ถนนกรุงเทพกรีฑา
ถนนนักกีฬาแหลมทอง
ถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า (ช่วงถนนกาญจนาภิเษก-คลองแม่จันทร์)

 

รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0