• แผนที่ไปร้าน  Click

Homeบางแคกรุงเทพฯบางแค

บางแค

Global House-HUMMER ชั้นเก็บของเหล็ก 4 ชั้น รุ่น NBHY150520-BU ขนาด 50x150x200 ซม. สีฟ้า รับประกันของเเท้, SUMMER SET

Description

SUMMER SET. ชั้นเหล็กใส่เสื้อผ้า. ชั้นวางของอุตสาหกรรม. ชั้นเหล็กวาง makro. ชั้นเก็บของใช้ ไม้. ชั้นเก็บของ Hummer. โครงสร้างผลิตจากเหล็กคุณภาพดี ทำให้มีความแข็งแรงทนทานต่อการรับน้ำหนัก. ลักษณะการออกแบบชั้นเป็นแบบโปร่ง ระบายอากาศได้ดี. มียางรองขาป้องกันการลื่น และเสียดสีกับพื้น....

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้เขตบางแค ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (ขั้นต่ำ20เส้น)

เขตบางแคในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอหนองแขม จังหวัดธนบุรี มีชื่อว่า ตำบลหลักหนึ่ง ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น ตำบลบางแค ตามชื่อคลองสายหนึ่งที่ไหลผ่านพื้นที่และหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมคลองนั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2472 สำนักนายกรัฐมนตรีได้ยุบอำเภอหนองแขมมาขึ้นกับอำเภอภาษีเจริญ[3] แต่ในช่วงแรกตำบลบางแคยังคงเป็นท้องที่ปกครองของกิ่งอำเภอหนองแขมอยู่ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2473 ทางการจึงโอนตำบลนี้มาขึ้นกับอำเภอภาษีเจริญโดยตรง เนื่องจากอยู่ใกล้กันและติดต่อกันได้สะดวกกว่า

เมื่อมีผู้คนย้ายถิ่นเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2498 กระทรวงมหาดไทยจึงจัดตั้งสุขาภิบาลบางแคขึ้น ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางแค บางหว้า และบางด้วน เพื่อประโยชน์ในการทำนุบำรุงท้องถิ่น และขยายเขตออกไปในปี พ.ศ. 2501 และ พ.ศ. 2513

จนกระทั่งมีประกาศคณะปฏิวัติให้รวมจังหวัดธนบุรีกับจังหวัดพระนครเข้าด้วยกันเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรีในปี พ.ศ. 2514 และเปลี่ยนรูปแบบเป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515 โดยให้ยุบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาล รวมทั้งเปลี่ยนคำเรียกเขตการปกครองใหม่ ตำบลบางแคจึงเปลี่ยนฐานะเป็น แขวงบางแค ขึ้นกับเขตภาษีเจริญ ต่อมาพื้นที่ทางทิศตะวันตกของเขตภาษีเจริญมีความเจริญและมีประชากรหนาแน่น ในปี พ.ศ. 2538 กรุงเทพมหานครจึงได้ตั้งสำนักงานเขตภาษีเจริญ สาขา 1 ขึ้นเพื่อให้บริการประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในแขวงบางแค แขวงบางแคเหนือ และแขวงบางไผ่

ในที่สุดจึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทย แบ่งพื้นที่ในความดูแลของสำนักงานเขตภาษีเจริญ สาขา 1 รวมกับพื้นที่แขวงหลักสองของสำนักงานเขตหนองแขมมาจัดตั้งเป็น เขตบางแค เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2540 และในวันที่ 7 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เปลี่ยนแปลงแนวเขตและพื้นที่แขวงทั้งสี่ของเขตบางแคใหม่ เพื่อความชัดเจนและประโยชน์ในด้านการปกครอง การบริหาร และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ประกาศทั้ง 2 ฉบับเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกันคือวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2541

และเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ได้มีประกาศกรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงทั้งสี่ในเขตบางแคใหม่ เพื่อความสะดวกและความชัดเจนแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยประกาศฉบับนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552

ถนนสายหลักในพื้นที่ได้แก่

ถนนเพชรเกษม ตัดผ่านพื้นที่ตอนกลางของเขต เริ่มต้นเข้าสู่เขตบางแคจากคลองพระยาราชมนตรี แขวงบางแค ต่อเนื่องมาจากแขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ และไปสิ้นสุดที่คลองทวีวัฒนา ก่อนจะตัดผ่านเข้าสู่แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม ต่อไป
ถนนกาญจนาภิเษก ตัดผ่านพื้นที่ตอนกลางของเขต เริ่มต้นเข้าสู่เขตบางแคจากคลองบางเชือกหนัง เขตทวีวัฒนา และไปสิ้นสุดที่คลองบางโคลัด ก่อนจะตัดผ่านเข้าสู่แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน ต่อไป
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3901 (คู่ขนานกาญจนาภิเษกด้านนอก)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3902 (คู่ขนานกาญจนาภิเษกด้านใน)
ถนนพุทธมณฑล สาย 2
ถนนพุทธมณฑล สาย 3 (เพชรเกษม 104)
ถนนกัลปพฤกษ์
ถนนบางแค (สุขาภิบาล 1)
ถนนเทอดไท (พัฒนาการ)
ถนนราชมนตรี
ถนนบางไผ่
ถนนบางแวก
ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
ถนนอัสสัมชัญ
ถนนศิริเกษม

 

รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0