Homeสวนหลวงกรุงเทพฯสวนหลวง

สวนหลวง

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้เขตสวนหลวง ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (ขั้นต่ำ20เส้น)

เขตสวนหลวงเดิมมีฐานะเป็น ตำบลสวนหลวง เป็นเขตการปกครองของอำเภอพระโขนง จังหวัดพระประแดง ต่อมาในปี พ.ศ. 2470 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้โอนอำเภอพระโขนงรวมทั้งตำบลสวนหลวงมาขึ้นกับจังหวัดพระนคร โดยตำบลสวนหลวงได้กลายเป็นเป็นท้องที่หนึ่งในเขตสุขาภิบาลประเวศที่ตั้งขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2506 จนกระทั่งได้รับการโอนไปเป็นท้องที่ของเทศบาลนครกรุงเทพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508

ในปี พ.ศ. 2514 จังหวัดพระนครถูกรวมเข้ากับจังหวัดธนบุรี เปลี่ยนฐานะเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และในปี พ.ศ. 2515 จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เปลี่ยนคำเรียกเขตการปกครองใหม่ด้วย ตำบลสวนหลวงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น แขวงสวนหลวง เป็นพื้นที่การปกครองของสำนักงานเขตพระโขนง

ภายหลังท้องที่เขตพระโขนงมีความเจริญและมีประชากรหนาแน่นขึ้น พื้นที่บางแห่งอยู่ไกลจากสำนักงานเขตมาก ทำให้ไม่สะดวกต่อการบริการประชาชน ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2532 กรุงเทพมหานครจึงได้ตั้งสำนักงานเขตพระโขนง สาขา 3 (สวนหลวง) ดูแลพื้นที่แขวงสวนหลวง และในวันที่ 9 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยได้แบ่งพื้นที่ทางทิศตะวันออกของเขตพระโขนงตั้งเป็นเขตประเวศ แบ่งออกเป็น 4 แขวงซึ่งรวมแขวงสวนหลวงไว้ด้วย เนื่องจากยังไม่เหมาะสมที่จะยกฐานะขึ้นเป็นเขตใหม่ จึงให้คงฐานะเป็นสำนักงานเขตสาขาไว้ก่อน สำนักงานเขตพระโขนง สาขา 3 จึงเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานเขตประเวศ สาขาสวนหลวง

จนกระทั่งในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2536 กระทรวงมหาดไทยจึงประกาศเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตการปกครองใหม่ โดยรวมพื้นที่แขวงสวนหลวง บางส่วนของแขวงประเวศ เขตประเวศ และบางส่วนของแขวงคลองตัน บางส่วนของแขวงพระโขนง เขตคลองเตย มาจัดตั้งเป็น เขตสวนหลวง เพื่อประโยชน์แก่การปกครอง การให้บริการของรัฐ และความสะดวกของประชาชน และในวันที่ 21 ตุลาคม ปีเดียวกัน กรุงเทพมหานครก็ได้ประกาศตั้งแขวงสวนหลวงเต็มพื้นที่เขต โดยประกาศทั้ง 2 ฉบับเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกันคือวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2537

ถนนสายหลักในพื้นที่ได้แก่

ถนนมอเตอร์เวย์
ถนนศรีนครินทร์
ถนนพระราม 9
ถนนพัฒนาการ
ถนนรามคำแหง
ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์)
ถนนอ่อนนุช
ทางพิเศษศรีรัช
ทางพิเศษฉลองรัช
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3701 (คู่ขนานมอเตอร์เวย์ด้านซ้าย)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3702 (คู่ขนานมอเตอร์เวย์ด้านขวา)
ถนนกำแพงเพชร 7
ซอยศรีนครินทร์ 20 / ซอยพัฒนาการ 54 (พลเทพ)
ซอยศรีนครินทร์ 24 / ซอยอ่อนนุช 39 (อนามัย)
ซอยพระราม 9 ซอย 62 (ศุภกิจ)
ซอยพระราม 9 ซอย 41 (เสรี 2)
ซอยพระราม 9 ซอย 43 (เสรี 4)
ซอยพระราม 9 ซอย 57 (วิเศษสุข 3)
ซอยพัฒนาการ 20 / ซอยอ่อนนุช 17 (สวนหลวง)
ซอยพัฒนาการ 25 (เป็นสุข / รามคำแหง 24-พัฒนาการ)
ซอยพัฒนาการ 28 (หมู่บ้านสวนแหลมทอง 2)
ซอยพัฒนาการ 30 (หมู่บ้านปัญญา)
ซอยพัฒนาการ 32 (มูซอ)
ซอยอ่อนนุช 30 (วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม)
ซอยอ่อนนุช 44 (สามพี่น้อง)
ซอยอ่อนนุช 46 (หมู่บ้านมิตรภาพ)
ซอยอ่อนนุช 64 (สุขสมาน)

 

รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0