Homeสวนหลวงกรุงเทพฯสวนหลวง

สวนหลวง

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้เขตสวนหลวง ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (ขั้นต่ำ20เส้น)

เขตสวนหลวงเดิมมีฐานะเป็น ตำบลสวนหลวง เป็นเขตการปกครองของอำเภอพระโขนง จังหวัดพระประแดง ต่อมาในปี พ.ศ. 2470 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้โอนอำเภอพระโขนงรวมทั้งตำบลสวนหลวงมาขึ้นกับจังหวัดพระนคร โดยตำบลสวนหลวงได้กลายเป็นเป็นท้องที่หนึ่งในเขตสุขาภิบาลประเวศที่ตั้งขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2506 จนกระทั่งได้รับการโอนไปเป็นท้องที่ของเทศบาลนครกรุงเทพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508

ในปี พ.ศ. 2514 จังหวัดพระนครถูกรวมเข้ากับจังหวัดธนบุรี เปลี่ยนฐานะเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และในปี พ.ศ. 2515 จึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เปลี่ยนคำเรียกเขตการปกครองใหม่ด้วย ตำบลสวนหลวงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น แขวงสวนหลวง เป็นพื้นที่การปกครองของสำนักงานเขตพระโขนง

ภายหลังท้องที่เขตพระโขนงมีความเจริญและมีประชากรหนาแน่นขึ้น พื้นที่บางแห่งอยู่ไกลจากสำนักงานเขตมาก ทำให้ไม่สะดวกต่อการบริการประชาชน ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2532 กรุงเทพมหานครจึงได้ตั้งสำนักงานเขตพระโขนง สาขา 3 (สวนหลวง) ดูแลพื้นที่แขวงสวนหลวง และในวันที่ 9 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยได้แบ่งพื้นที่ทางทิศตะวันออกของเขตพระโขนงตั้งเป็นเขตประเวศ แบ่งออกเป็น 4 แขวงซึ่งรวมแขวงสวนหลวงไว้ด้วย เนื่องจากยังไม่เหมาะสมที่จะยกฐานะขึ้นเป็นเขตใหม่ จึงให้คงฐานะเป็นสำนักงานเขตสาขาไว้ก่อน สำนักงานเขตพระโขนง สาขา 3 จึงเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานเขตประเวศ สาขาสวนหลวง

จนกระทั่งในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2536 กระทรวงมหาดไทยจึงประกาศเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตการปกครองใหม่ โดยรวมพื้นที่แขวงสวนหลวง บางส่วนของแขวงประเวศ เขตประเวศ และบางส่วนของแขวงคลองตัน บางส่วนของแขวงพระโขนง เขตคลองเตย มาจัดตั้งเป็น เขตสวนหลวง เพื่อประโยชน์แก่การปกครอง การให้บริการของรัฐ และความสะดวกของประชาชน และในวันที่ 21 ตุลาคม ปีเดียวกัน กรุงเทพมหานครก็ได้ประกาศตั้งแขวงสวนหลวงเต็มพื้นที่เขต โดยประกาศทั้ง 2 ฉบับเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันเดียวกันคือวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2537

ถนนสายหลักในพื้นที่ได้แก่

ถนนมอเตอร์เวย์
ถนนศรีนครินทร์
ถนนพระราม 9
ถนนพัฒนาการ
ถนนรามคำแหง
ถนนสุขุมวิท 71 (ปรีดี พนมยงค์)
ถนนอ่อนนุช
ทางพิเศษศรีรัช
ทางพิเศษฉลองรัช
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3701 (คู่ขนานมอเตอร์เวย์ด้านซ้าย)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3702 (คู่ขนานมอเตอร์เวย์ด้านขวา)
ถนนกำแพงเพชร 7
ซอยศรีนครินทร์ 20 / ซอยพัฒนาการ 54 (พลเทพ)
ซอยศรีนครินทร์ 24 / ซอยอ่อนนุช 39 (อนามัย)
ซอยพระราม 9 ซอย 62 (ศุภกิจ)
ซอยพระราม 9 ซอย 41 (เสรี 2)
ซอยพระราม 9 ซอย 43 (เสรี 4)
ซอยพระราม 9 ซอย 57 (วิเศษสุข 3)
ซอยพัฒนาการ 20 / ซอยอ่อนนุช 17 (สวนหลวง)
ซอยพัฒนาการ 25 (เป็นสุข / รามคำแหง 24-พัฒนาการ)
ซอยพัฒนาการ 28 (หมู่บ้านสวนแหลมทอง 2)
ซอยพัฒนาการ 30 (หมู่บ้านปัญญา)
ซอยพัฒนาการ 32 (มูซอ)
ซอยอ่อนนุช 30 (วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม)
ซอยอ่อนนุช 44 (สามพี่น้อง)
ซอยอ่อนนุช 46 (หมู่บ้านมิตรภาพ)
ซอยอ่อนนุช 64 (สุขสมาน)

 

© เหล็กฉากเจาะรู.com 2023. ชั้นเหล็กฉาก ส่งด่วน ขอสงวนสิทธิ์ภาพ และเนื้อหาในเว็บไซท์แห่งนี้และเครือข่าย.