Homeบางคอแหลมกรุงเทพฯบางคอแหลม

บางคอแหลม

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้เขตบางคอแหลม ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (ขั้นต่ำ20เส้น)

พื้นที่เขตบางคอแหลมเดิมขึ้นอยู่กับอำเภอบ้านทะวาย จังหวัดพระประแดง ต่อมาอำเภอบ้านทะวายย้ายมาขึ้นกับจังหวัดพระนคร และเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอยานนาวาและเขตยานนาวา กรุงเทพมหานครในสมัยต่อมา

ภายหลังพื้นที่เขตยานนาวามีความเจริญและมีประชากรหนาแน่นขึ้น รวมทั้งพื้นที่บางแห่งอยู่ไกลจากสำนักงานเขต ในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2532 กรุงเทพมหานครจึงได้จัดตั้งสำนักงานเขตยานนาวา สาขา 2 (แขวงบางคอแหลม) ดูแลพื้นที่เขตยานนาวา 3 แขวง คือ แขวงบางคอแหลม แขวงวัดพระยาไกร และแขวงบางโคล่ และต่อมาได้แยกเขตปกครองออกมาเป็น เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

ถนนสายหลักในพื้นที่ได้แก่

ถนนพระรามที่ 3
ถนนเจริญกรุง
ถนนเจริญราษฎร์
ถนนรัชดาภิเษก
ถนนมไหสวรรย์
ถนนจันทน์
ถนนสาธุประดิษฐ์
ทางพิเศษศรีรัช
ถนนสุดประเสริฐ
ถนนแฉล้มนิมิตร
ซอยเจริญกรุง 79 / ซอยสุดประเสริฐ 11 (บางขวาง)
ซอยเจริญกรุง 85 / ซอยสุดประเสริฐ 9 (บ้านใหม่)
ซอยเจริญกรุง 107 / ซอยเจริญราษฎร์ 7 / ซอยเจริญราษฎร์ 10 (ประดู่)

 

รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0