Homeจตุจักรกรุงเทพฯจตุจักร

จตุจักร

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้เขตจตุจักร ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (ขั้นต่ำ20เส้น)

แต่เดิม ตำบลลาดยาว เป็นท้องที่ปกครองของอำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร สภาพทั่วไปเป็นทุ่งนา มีประชากรตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่เป็นกลุ่ม ๆ ตามริมคลองสายหลัก เช่น คลองเปรมประชากร คลองบางซื่อ คลองบางเขน คลองลาดยาว เป็นต้น ต่อมาจึงได้มีชุมชนและบ้านจัดสรรต่าง ๆ เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของตัวเมืองในช่วงหลังจากปี พ.ศ. 2507 อันเป็นปีที่ขยายเขตเทศบาลนครกรุงเทพซึ่งครอบคลุมตำบลลาดยาวด้วย

ในปี พ.ศ. 2514 มีประกาศรวมจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรีเข้าด้วยกันเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานครในเวลาต่อมา ซึ่งเปลี่ยนการเรียกคำว่าตำบลและอำเภอใหม่ ตำบลลาดยาวจึงมีฐานะเป็น แขวงลาดยาว ขึ้นกับเขตบางเขน

ภายหลังพื้นที่เขตบางเขนมีความเจริญและมีประชากรหนาแน่นขึ้นมาก พื้นที่บางแห่งอยู่ไกลจากสำนักงานเขต กระทรวงมหาดไทยจึงได้แยกแขวงลาดยาวและประกาศจัดตั้งเป็น เขตจตุจักร พร้อมกับจัดตั้งเขตดอนเมือง ในวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2532

และเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงในเขตจตุจักรใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 5 แขวง เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและการให้บริการของเขต เพราะเดิมเขตจตุจักรมีเพียงแขวงเดียว แต่มีพื้นที่กว้างขวางและมีประชากรอาศัยหนาแน่น จึงมีเลขที่บ้านซ้ำกันเป็นจำนวนมาก

ถนนสายหลักในพื้นที่ได้แก่

ถนนพหลโยธิน
ถนนวิภาวดีรังสิต
ถนนรัชดาภิเษก
ถนนลาดพร้าว
ถนนงามวงศ์วาน
ถนนประเสริฐมนูกิจ (เกษตร-นวมินทร์)
ถนนกำแพงเพชร
ถนนกำแพงเพชร 2
ทางพิเศษศรีรัช
ถนนเทศบาลสงเคราะห์
ถนนเสนานิคม 1 (พหลโยธิน 32)
ถนนกำแพงเพชร 1
ถนนกำแพงเพชร 2
ถนนกำแพงเพชร 3
ถนนกำแพงเพชร 4
ถนนกำแพงเพชร 6
ถนนหอวัง
ถนนเทศบาลนฤมาน
ถนนเทศบาลนิมิตเหนือ
ถนนเทศบาลนิมิตใต้
ถนนเทศบาลรังสรรเหนือ
ถนนเทศบาลรังสรรใต้
ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ
ถนนเทศบาลรังรักษ์ใต้
ถนนเทศบาลรังสฤษฎ์เหนือ
ถนนเทศบาลรังสฤษฎ์ใต้
ถนนเลียบคลองบางเขน
ซอยวิภาวดีรังสิต 3 (ร่วมศิริมิตร)
ซอยวิภาวดีรังสิต 16 (โชคชัยร่วมมิตร)

รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0