Homeสาทรกรุงเทพฯสาทร

สาทร

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้เขตสาทร ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (ขั้นต่ำ20เส้น)

พื้นที่เขตสาทรเดิมขึ้นอยู่กับอำเภอบ้านทะวาย จังหวัดพระประแดง ต่อมาอำเภอบ้านทะวายย้ายมาขึ้นกับจังหวัดพระนคร และเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอยานนาวาและเขตยานนาวา กรุงเทพมหานครในสมัยต่อมา

ภายหลังพื้นที่เขตยานนาวามีความเจริญและมีประชากรหนาแน่นขึ้น พื้นที่บางแห่งอยู่ไกลจากสำนักงานเขต กรุงเทพมหานครจึงได้รวมแขวงยานนาวา แขวงทุ่งวัดดอน และแขวงทุ่งมหาเมฆให้อยู่ในการดูแลของสำนักงานเขตยานนาวา สาขา 1 (แขวงยานนาวา) และท้องที่ดังกล่าวได้ยกฐานะเป็น เขตสาธร ในวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตยานนาวา ตั้งเขตสาธรและเขตบางคอแหลม โดยนำชื่อคลองและถนนสาธรมาตั้งเป็นชื่อของเขตโดยอนุโลม

ต่อมาในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2542 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนแปลงชื่อ “เขตสาธร” เป็น เขตสาทร เนื่องจากคำว่าสาธรไม่มีความหมายในพจนานุกรม ส่วนคำว่าสาทรมีความหมายว่า เอื้อเฟื้อ เอาใจใส่ และเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ “หลวงสาทรราชายุตก์ (ยม)” ขุนนางและคหบดีในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นผู้ขุดคลองอันเป็นที่มาของชื่อเขต ดังนั้นชื่อเขตสาธร คลองสาธร ถนนสาธรเหนือ ถนนสาธรใต้ และซอยย่อยของถนนสาธร จึงต้องเขียนเป็น “สาทร” ทั้งหมด

ถนนสายหลักในพื้นที่ได้แก่

ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
ถนนพระรามที่ 4
ถนนสาทรใต้
ถนนเจริญกรุง
ถนนเจริญราษฎร์
ถนนจันทน์
ถนนนางลิ้นจี่
ทางพิเศษศรีรัช
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ถนนสวนพลู (สาทร 3)
ถนนเย็นจิต
ซอยเจริญกรุง 57 (ดอนกุศล)
ซอยสาทร 1 (อรรถการประสิทธิ์)
ซอยสาทร 11 / ซอยจันทน์ 18/7 (เซนต์หลุยส์ 3)
ซอยงามดูพลี
ซอยสุวรรณสวัสดิ์

รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0