Homeลาดกระบังกรุงเทพฯลาดกระบัง

ลาดกระบัง

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้เขตลาดกระบัง ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (ขั้นต่ำ20เส้น)

เดิมเขตลาดกระบังเป็นพื้นที่การปกครองของเมืองมีนบุรีซึ่งเป็นเมือง (จังหวัด) หนึ่งในมณฑลกรุงเทพ มีชื่อเรียกว่า อำเภอแสนแสบ ต่อมาในปี พ.ศ. 2470 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอลาดกระบัง เพื่อให้ตรงกับชื่อตำบลที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ และในปี พ.ศ. 2474 จังหวัดมีนบุรีถูกยุบมารวมกับจังหวัดพระนคร อำเภอลาดกระบังจึงย้ายมาขึ้นกับจังหวัดพระนครด้วย

ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2481 กระทรวงมหาดไทยได้ยุบอำเภอลาดกระบังลงเป็น กิ่งอำเภอลาดกระบัง ขึ้นกับอำเภอมีนบุรี เนื่องจากในขณะนั้นมีปริมาณงานไม่มากนักและมีจำนวนประชากรน้อย จนกระทั่งในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2500 จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอลาดกระบัง อีกครั้ง โดยได้โอนตำบลแสนแสบไปขึ้นกับอำเภอมีนบุรี และแบ่งพื้นที่บางส่วนของตำบลทับยาว มาจัดตั้งเป็นตำบลขุมทองในปี พ.ศ. 2504

ต่อมามีประกาศคณะปฏิวัติรวมจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรีเข้าด้วยกันเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและเปลี่ยนรูปแบบเป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515 อำเภอลาดกระบังจึงเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เขตลาดกระบัง ตั้งแต่นั้น

เส้นทางถนนสายหลักในพื้นที่ได้แก่

ถนนมอเตอร์เวย์
ถนนร่มเกล้า
ถนนกิ่งแก้ว
ถนนลาดกระบัง
ถนนเจ้าคุณทหาร
ถนนฉลองกรุง
ถนนหลวงแพ่ง
ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง (หลวงแพ่ง 5)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3701 (คู่ขนานมอเตอร์เวย์ด้านซ้าย)
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3702 (คู่ขนานมอเตอร์เวย์ด้านขวา)
ถนนเคหะร่มเกล้าและซอยร่มเกล้า 24 (การเคหะร่มเกล้า)
ถนนพัฒนาชนบท 1
ถนนคุ้มเกล้า (คลองตาเสือ / ลำปลาทิว 3)
ถนนไอ ซี ดี (สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง)
ถนนเลียบคลองมอญ
ถนนหลวงพรตพิทยพยัต
ถนนเชื่อมคลองมอญ
ถนนประชาพัฒนา
ถนนสารีบุตร
ถนนสารีบุตร-ทับยาว
ถนนทับยาว
ซอยลาดกระบัง 54 (สุวรรณ 5)
ซอยร่มเกล้า 25 (วัดบำรุงรื่น)
ถนนประชาทร

 

รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0