Homeหนองจอกกรุงเทพฯหนองจอก

หนองจอก

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้เขตหนองจอก ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (ขั้นต่ำ20เส้น)

 

เดิม เขตหนองจอกมีฐานะเป็น อำเภอหนองจอก ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2440 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กลุ่มผู้ที่มาตั้งถิ่นฐานพวกแรก ๆ เป็นชาวไทยมุสลิมที่อพยพมาจากหัวเมืองภาคใต้ โดยตั้งชุมชนตามแนวคลองแสนแสบซึ่งได้มีการขุดลอกขยายคลองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และอีก 5 ปีต่อมา (พ.ศ. 2445) อำเภอหนองจอกก็ได้มาขึ้นอยู่กับเมืองมีนบุรีซึ่งเป็นหัวเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่ในมณฑลกรุงเทพ

ต่อมา เกิดสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณของทางราชการ ในปี พ.ศ. 2474 จังหวัดมีนบุรีจึงถูกยุบรวมเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดพระนคร ส่วนอำเภอหนองจอกถูกโอนไปขึ้นกับจังหวัดฉะเชิงเทรา แต่เนื่องจากความไม่สะดวกในการเดินทางและการติดต่อระหว่างกัน ในปีถัดมา (พ.ศ. 2475) ทางราชการจึงได้ย้ายอำเภอหนองจอกมาเป็นเขตการปกครองในจังหวัดพระนคร

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2514 มีประกาศคณะปฏิวัติให้รวมจังหวัดพระนครกับจังหวัดธนบุรีเข้าด้วยกันเป็นนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และในปีถัดมา (พ.ศ. 2515) ก็มีประกาศคณะปฏิวัติเปลี่ยนรูปแบบการบริหารเมืองหลวงใหม่อีกครั้งจากนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเป็นกรุงเทพมหานคร แบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตและแขวงแทนอำเภอและตำบล อำเภอหนองจอกจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เขตหนองจอก นับแต่นั้น

เส้นทางถนนสายหลักในพื้นที่เขตหนองจอก ได้แก่
ถนนสุวินทวงศ์
ถนนเชื่อมสัมพันธ์
ถนนฉลองกรุง
ถนนอยู่วิทยา
ถนนร่วมพัฒนา
ถนนสังฆสันติสุข
ถนนทหารอากาศอุทิศ
ถนนเลียบวารี
ถนนมิตรไมตรี
ถนนประชาสำราญ

ส่วนทางสายรองและทางลัด ได้แก่
ถนนไมตรีจิต
ถนนคลองเก้า
ถนนคู้-คลองสิบ
ถนนคลองสิบ-คลองสิบสี่
ถนนแสนเกษม
ถนนเลียบคลองสิบสามฝั่งตะวันออก
ถนนเลียบคลองสิบสามฝั่งตะวันตก
ถนนสกุลดี
ถนนผดุงพันธ์
ถนนยังพัธนา
ถนนบุรีภิรมย์
ถนนลำไทร
ถนนสังฆประชา
ถนนวิบูลย์สาธุกิจ
ซอยคู้-คลองสิบ 12
ซอยคลองสิบ-คลองสิบสี่ 3 (เลียบคลองสิบเอ็ด)

 

รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0