Homeพระนครกรุงเทพฯพระนคร

พระนคร

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้เขตพระนคร ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (ขั้นต่ำ20เส้น)

 

เขตพระนคร เดิมมีฐานะเป็น อำเภอชนะสงคราม ขึ้นกับกรมนครบาล มีที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ที่ถนนจักรพงษ์ ติดกับวัดชนะสงครามด้านเหนือ ในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2458 ได้มีประกาศยกเลิกอำเภอชั้นในแต่เดิมและตั้งอำเภอชั้นในขึ้นใหม่ 25 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพระราชวัง อำเภอชนะสงคราม อำเภอสำราญราษฎร์ อำเภอพาหุรัด อำเภอจักรวรรดิ อำเภอสัมพันธวงศ์ อำเภอสามแยก อำเภอป้อมปราบศัตรูพ่าย อำเภอสามยอด อำเภอนางเลิ้ง อำเภอบางขุนพรหม อำเภอสามเสน อำเภอดุสิต อำเภอพญาไท อำเภอประแจจีน อำเภอประทุมวัน อำเภอบางรัก อำเภอสาธร อำเภอบ้านทะวาย อำเภอบางพลัด อำเภออมรินทร์ อำเภอหงสาราม อำเภอราชคฤห์ อำเภอบุปผาราม และอำเภอบุคคโล

ต่อมาในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2471 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการรวมพื้นที่อำเภอพาหุรัด อำเภอสำราญราษฎร์ อำเภอพระราชวัง และอำเภอชนะสงครามเป็นอำเภอเดียวกัน เรียกว่า อำเภอพระนคร ตามประกาศยุบรวมอำเภอและกิ่งอำเภอในจังหวัดพระนครและธนบุรี (ภายหลังได้ยุบอำเภอสามยอดและอำเภอบางขุนพรหมเข้ามารวมด้วย) และในปี พ.ศ. 2515 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติจัดระเบียบการปกครองในเขตนครหลวงใหม่ อำเภอพระนครจึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เส้นทางถนนสายหลักในพื้นที่ได้แก่
ถนนกรุงเกษม
ถนนข้าวสาร
ถนนจักรเพชร
ถนนเจ้าฟ้า
ถนนเจริญกรุง
ถนนดินสอ
ถนนตรีเพชร
ถนนตานี
ถนนตะนาว
ถนนตีทอง
ถนนบ้านหม้อ
ถนนบำรุงเมือง
ถนนประชาธิปไตย
ถนนพระพิทักษ์
ถนนพระจันทร์
ถนนพระพิพิธ
ถนนพระสุเมรุ
ถนนพระอาทิตย์
ถนนพาหุรัด
ถนนเฟื่องนคร
ถนนมหรรณพ
ถนนมหาไชย
ถนนมหาราช
ถนนราชินี
ถนนราชดำเนินใน ราชดำเนินกลาง และราชดำเนินนอก
ถนนวิสุทธิกษัตริย์
ถนนศิริพงษ์
ถนนสนามไชย
ถนนสิบสามห้าง
ถนนสามเสน
ถนนหน้าพระธาตุ
ถนนหน้าพระลาน
ถนนหลวง
ถนนอุณากรรณ
ถนนอัษฎางค์
ถนนบูรพา

 

รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0