Homeชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ในหนองคายหนองคายชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ในหนองคาย

ชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ในหนองคาย

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้ในจังหวัดหนองคาย ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (จัดส่งขั้นต่ำ200เส้นขึ้นไป)

จังหวัดหนองคาย มีเนื้อที่ประมาณ 3,026.534 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,891,583 ไร่ (นับเป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดของภาคอีสาน โดยพื้นที่ทั้งหมดก่อนที่จังหวัดบึงกาฬจะแยกตัวไป มีประมาณ 7,332 ตารางกิโลเมตร[4]) ลักษณะเป็นรูปยาวเรียงทอดไปตามลำน้ำโขง ซึ่งเป็นเส้นกั้นเขตแดนกับประเทศลาว มีความยาวทั้งสิ้น 195 กิโลเมตร ความกว้างของพื้นที่ที่ทอดขนานไปตาม ลำน้ำโขงโดยเฉลี่ย 20 – 25 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผ่นดินสาย 2 (มิตรภาพ) ประมาณ 615 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับกำแพงนครเวียงจันทน์ เขตเมืองหลวงของประเทศลาว โดยมีแม่น้ำโขงเป็นแนวพรมแดน ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอปากคาด และอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร อำเภอเพ็ญ อำเภอสร้างคอม อำเภอบ้านดุง อำเภอนายูง และอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอปากชม จังหวัดเลย

การปกครองแบ่งออกเป็น 9 อำเภอดังนี้

อำเภอเมืองหนองคาย

 • เทศบาลเมืองหนองคาย
 • เทศบาลตำบลเวียงคุก
 • เทศบาลตำบลหนองสองห้อง
 • เทศบาลตำบลหาดคำ
 • เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
 • เทศบาลตำบลกวนวัน
 • เทศบาลตำบลวัดธาตุ
 • เทศบาลตำบลปะโค
 • เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ

อำเภอท่าบ่อ

 • เทศบาลเมืองท่าบ่อ
 • เทศบาลตำบลโพนสา
 • เทศบาลตำบลบ้านถ่อน
 • เทศบาลตำบลกองนาง

อำเภอโพนพิสัย

 • เทศบาลตำบลโพนพิสัย
 • เทศบาลตำบลสร้างนางขาว

อำเภอศรีเชียงใหม่

 • เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่
 • เทศบาลตำบลหนองปลาปาก

อำเภอสังคม

 • เทศบาลตำบลสังคม

อำเภอเฝ้าไร่

 • เทศบาลตำบลเฝ้าไร่

 

รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0