Homeชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ในหนองบัวลำภูหนองบัวลำภูชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ในหนองบัวลำภู

ชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ในหนองบัวลำภู

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้ในจังหวัดหนองบัวลำภู ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (จัดส่งขั้นต่ำ200เส้นขึ้นไป)

จังหวัดหนองบัวลำภู ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอน้ำโสม อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอบ้านผือ อำเภอกุดจับ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอสีชมพู อำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอภูกระดึง อำเภอวังสะพุง อำเภอผาขาว อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลยมีพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง บางส่วนเป็นพื้นที่ลูกคลื่นลาดตื้นถึงลาดลึก แล้วลาดลงไปทางทิศใต้ และทิศตะวันออก มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 200 เมตร ทางตอนบนของจังหวัดจะเป็นพื้นที่ภูเขาสูง โดยยอดดอยหรือภูเขาที่สูงที่สุดของจังหวัด ได้แก่ ดอยผาเวียง ภูสามยอดโดยสูงเฉลี่ย 900 เมตร และเป็นต้นน้ำสายย้อยต่างๆ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายและลูกรังไม่สามารถเก็บกักน้ำหรืออุ้มน้ำในฤดูแล้ง

การปกครองแบ่งออกเป็น 6 อำเภอดังนี้

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

 • เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู
 • เทศบาลตำบลนาคำไฮ
 • เทศบาลตำบลนามะเฟือง
 • เทศบาลตำบลหัวนา

อำเภอนากลาง

 • เทศบาลตำบลนากลาง
 • เทศบาลตำบลกุดดินจี่
 • เทศบาลตำบลฝั่งแดง
 • เทศบาลตำบลเก่ากลอย
 • เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม

อำเภอโนนสัง

 • เทศบาลตำบลโนนสัง
 • เทศบาลตำบลกุดดู่
 • เทศบาลตำบลหนองเรือ
 • เทศบาลตำบลบ้านค้อ

อำเภอศรีบุญเรือง

 • เทศบาลตำบลจอมทอง
 • เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
 • เทศบาลตำบลโนนสะอาด
 • เทศบาลตำบลยางหล่อ
 • เทศบาลตำบลหนองแก

อำเภอสุวรรณคูหา

 • เทศบาลตำบลบ้านโคก
 • เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา
 • เทศบาลตำบลนาดี
 • เทศบาลตำบลนาด่าน
 • เทศบาลตำบลบุญทัน

อำเภอนาวัง

 • เทศบาลตำบลนาเหล่า

 

รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0