Homeชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ในแพร่แพร่ชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ในแพร่

ชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ในแพร่

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้ในจังหวัดแพร่ ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (จัดส่งขั้นต่ำ200เส้นขึ้นไป)

แพร่ เป็นจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งเหนือที่ 17.70 ถึง 18.84 องศา กับเส้นแวงที่ 99.58 ถึง 100.32 องศา อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 155 เมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงหมายเลข 11 และ 101 ประมาณ 555 กิโลเมตร และทางรถไฟ 550 กิโลเมตร (ถึงสถานีรถไฟเด่นชัย) มีเนื้อที่ประมาณ 6,538.59 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4,086,625 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.27 ของพื้นที่ประเทศ จัดเป็นพื้นที่จังหวัดขนาดกลาง มีความกว้างประมาณ 59 กิโลเมตร (วัดจากตะวันออกสุดของอำเภอเมืองตะวันตกสุดของอำเภอลอง ) มีความยาวประมาณ 118 กิโลเมตร (วัดจากเหนือสุดของอำเภอสอง ใต้สุดของอำเภอวังชิ้น ) ปัจจุบัน ที่ตั้งของจังหวัดแพร่นับเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ ที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือที่ติดต่อไปยังจังหวัดน่าน พะเยา เชียงราย ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ จึงเรียกได้ว่าจังหวัดแพร่เป็น ประตูสู่ล้านนา

การปกครองส่วนท้องถิ่น

อำเภอเมืองแพร่

 • เทศบาลเมืองแพร่
 • เทศบาลตำบลช่อแฮ
 • เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง
 • เทศบาลตำบลแม่หล่าย
 • เทศบาลตำบลป่าแมต
 • เทศบาลตำบลแม่คำมี
 • เทศบาลตำบลบ้านถิ่น
 • เทศบาลตำบลสวนเขื่อน
 • เทศบาลตำบลวังหงส์
 • เทศบาลตำบลนาจักร
 • เทศบาลตำบลทุ่งกวาว

อำเภอสอง

 • เทศบาลตำบลสอง
 • เทศบาลตำบลห้วยหม้าย

อำเภอลอง

 • เทศบาลตำบลบ้านปิน
 • เทศบาลตำบลห้วยอ้อ
 • เทศบาลตำบลแม่ปาน
 • เทศบาลตำบลแม่ลานนา
 • เทศบาลตำบลเวียงต้า

อำเภอสูงเม่น

 • เทศบาลตำบลสูงเม่น

อำเภอเด่นชัย

 • เทศบาลตำบลเด่นชัย
 • เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
 • เทศบาลตำบลปงป่าหวาย

อำเภอร้องกวาง

 • เทศบาลตำบลร้องกวาง
 • เทศบาลตำบลบ้านเวียง

อำเภอหนองม่วงไข่

 • เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่

อำเภอวังชิ้น

 • เทศบาลตำบลวังชิ้น

 

รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0