Homeชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ในอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์ชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ในอุตรดิตถ์

ชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ในอุตรดิตถ์

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (จัดส่งขั้นต่ำ200เส้นขึ้นไป)

จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ใต้สุดของภาคเหนือ โดยมีพื้นที่ประมาณ 7,854 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับ 25 ของประเทศ มีจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกัน ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสุโขทัย

การปกครองแบ่งออกเป็น 9 อำเภอ ดังนี้

  1. อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
  2. อำเภอตรอน
  3. อำเภอท่าปลา
  4. อำเภอน้ำปาด
  5. อำเภอฟากท่า
  6. อำเภอบ้านโคก
  7. อำเภอพิชัย
  8. อำเภอลับแล
  9. อำเภอทองแสนขัน

 

รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0