Homeชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ในพะเยาพะเยาชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ในพะเยา

ชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ในพะเยา

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้ในจังหวัดพะเยา ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (จัดส่งขั้นต่ำ200เส้นขึ้นไป) +ค่าเดินทาง 2,000บาททุกอำเภอ

จังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดเชียงราย ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดลำปาง และจังหวัดแพร่ ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดน่าน และแขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดในภาคเหนือตอนบน บริเวณที่ตั้งของตัวเมืองพะเยาในปัจจุบันอยู่ติดกับกว๊านพะเยา เดิมเป็นที่ตั้งของเมือง ภูกามยาว หรือ พะยาว ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ 16 โดยกษัตริย์องค์แรกคือ พญาจอมธรรม ซึ่งเป็นราชบุตรองค์หนึ่งจากเมืองหิรัญนครเงินยางเชียงแสน และเป็นบรรพบุรุษของกษัตริย์เมืองพะยาวอีกหลายองค์ เช่น พญาเจือง วีรบุรุษแห่งเผ่าไท-ลาวในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง และพญางำเมืองซึ่งได้กระทำสัตย์สาบานเป็นไมตรีต่อกันกับพญามังรายแห่งนครพิงค์เชียงใหม่ และพญาร่วงรามคำแหงแห่งสุโขทัย ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจ และตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรล้านนา ในสมัยพญาคำฟู

การปกครอง อำเภอและตำบล

อำเภอเมืองพะเยา

 • เทศบาลเมืองพะเยา
 • เทศบาลตำบลท่าวังทอง
 • เทศบาลตำบลแม่กา
 • เทศบาลตำบลแม่ปืม
 • เทศบาลตำบลบ้านต๋อม
 • เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
 • เทศบาลตำบลบ้านสาง
 • เทศบาลตำบลบ้านใหม่
 • เทศบาลตำบลท่าจำปี
 • เทศบาลตำบลสันป่าม่วง
 • องค์การบริหารส่วนตำบล แม่นาเรือ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส

อำเภอจุน

 • เทศบาลตำบลจุน
 • เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ
 • เทศบาลตำบลเวียงลอ
 • เทศบาลตำบลหงส์หิน
 • เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง

อำเภอเชียงคำ

 • เทศบาลตำบลเชียงคำ
 • เทศบาลตำบลบ้านทราย
 • เทศบาลตำบลฝายกวาง
 • เทศบาลตำบลหย่วน

อำเภอเชียงม่วน

 • เทศบาลตำบลเชียงม่วน

อำเภอดอกคำใต้

 • เทศบาลเมืองดอกคำใต้
 • เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
 • เทศบาลตำบลห้วยลาน
 • เทศบาลตำบลหนองหล่ม

อำเภอปง

 • เทศบาลตำบลงิม
 • เทศบาลตำบลปง
 • เทศบาลตำบลแม่ยม

อำเภอแม่ใจ

 • เทศบาลตำบลแม่ใจ
 • เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
 • เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
 • เทศบาลตำบลป่าแฝก
 • เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์
 • เทศบาลตำบลศรีถ้อย

อำเภอภูซาง

 • เทศบาลตำบลสบบง

อำเภอภูกามยาว

 • เทศบาลตำบลดงเจน
รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0