Homeบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีบ้านตาขุน

บ้านตาขุน

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้อำเภอบ้านตาขุน ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (จัดส่งขั้นต่ำ200เส้นขึ้นไป มีค่าเดินทาง2,000บาท)

อำเภอบ้านตาขุน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสุขสำราญ (จังหวัดระนอง) และอำเภอวิภาวดีทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอวิภาวดีและอำเภอคีรีรัฐนิคม ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอพนม ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอคุระบุรี (จังหวัดพังงา)

ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  1. เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาพังทั้งตำบล
  2. เทศบาลตำบลบ้านตาขุน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเขาวง
  3. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาวง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลบ้านตาขุน)
  4. องค์การบริหารส่วนตำบลพะแสง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพะแสงทั้งตำบล
  5. องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพรุไทยทั้งตำบล
รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0