Homeชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ในพัทลุงพัทลุงชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ในพัทลุง

ชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ในพัทลุง

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้ ทุกอำเภอในจังหวัดพัทลุง ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (จัดส่งขั้นต่ำ200เส้นขึ้นไป+ค่าเดินทาง 3,000บาท ทุกอำเภอ)

พัทลุง มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นน่านน้ำติดต่อกับจังหวัดสงขลาทิศตะวันตก ติดต่อกับทิวเขาบรรทัด ซึ่งเป็นแนวติดต่อกับจังหวัดตรังเป็นจังหวัดในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย แต่เดิม จังหวัดพัทลุง เคยเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่แห่งหนึ่ง และยังมีสภาพภูมิประเทศทั้งที่ราบ เนินเขา และชายฝั่ง โดยทางทิศตะวันตก จะเป็นพื้นที่ที่ราบสูงและที่ราบเชิงเขา อันเนื่องมาจากมีพื้นที่ติดต่อกับเทือกเขานครศรีธรรมราช ถัดลงมาทางตอนกลางและทางทิศตะวันออก จรดทะเลสาบสงขลาจะเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำนาข้าว ชาวภาคใต้จะเรียกจังหวัดนี้ว่า เมืองลุง

การปกครองแบ่งออกเป็น 11 อำเภอดังนี้

 1. อำเภอเมืองพัทลุง
 2. อำเภอกงหรา
 3. อำเภอเขาชัยสน
 4. อำเภอตะโหมด
 5. อำเภอควนขนุน
 6. อำเภอปากพะยูน
 7. อำเภอศรีบรรพต
 8. อำเภอป่าบอน
 9. อำเภอบางแก้ว
 10. อำเภอป่าพะยอม
 11. อำเภอศรีนครินทร์

 

รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0