Homeชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ในตรังตรังชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ในตรัง

ชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ในตรัง

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้ ทุกอำเภอในจังหวัดตรัง ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (จัดส่งขั้นต่ำ200เส้นขึ้นไป+ค่าเดินทาง 3,000บาท ทุกอำเภอ)

ตรัง เป็นจังหวัดหัวเมืองอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ชายฝั่งทะเลตะวันตก จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีที่ปรากฏในจังหวัดตรังมีอยู่ทั่วไป เช่น โครงกระดูกมนุษย์โบราณที่ถ้ำซาไก อำเภอปะเหลียน ขวานหินกะเทาะ ขวานหินขัด เศษภาชนะดินเผา ลูกปัดแก้ว เครื่องประดับ ตามถ้ำต่าง ๆ เช่น เขาสามบาตร ถ้ำเขาไม้แก้ว ถ้ำเขาเทียมป่า ภาพเขียนสีที่เขาแบนะ ถ้ำตรา ล้วนเป็นหลักฐานบอกความเป็นชุมชนก่อนประวัติศาสตร์จนถึงแรกเริ่มประวัติศาสตร์ ต่อมาจึงมีหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับอาณาจักรโบราณทางภาคใต้ในลักษณะที่เป็นเมืองท่าทางผ่าน และมีพัฒนาการมาตามลำดับ ทิศเหนือ จรดจังหวัดกระบี่และจังหวัดนครศรีธรรมราช ทิศตะวันออก จรดจังหวัดพัทลุง ทิศใต้ จรดจังหวัดสตูลและทะเลอันดามัน ทิศตะวันตก จรดทะเลอันดามันและจังหวัดกระบี่

แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อำเภอดังนี้

  1. อำเภอเมืองตรัง
  2. อำเภอกันตัง
  3. อำเภอย่านตาขาว
  4. อำเภอปะเหลียน
  5. อำเภอสิเกา
  6. อำเภอห้วยยอด
  7. อำเภอวังวิเศษ
  8. อำเภอนาโยง
  9. อำเภอรัษฎา
  10. อำเภอหาดสำราญ

 

รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0