Homeชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ในสตูลสตูลชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ในสตูล

ชั้นเหล็กฉาก ตัด+ส่ง ในสตูล

จำหน่ายเหล็กฉากเจาะรู สำหรับทำชั้นวางของ จัดส่งด่วนได้ ทุกอำเภอในจังหวัดสตูล ไม่ติดเวลา สั่งตัดได้ (จัดส่งขั้นต่ำ200เส้นขึ้นไป+ค่าเดินทาง 3,000บาท ทุกอำเภอ)

จังหวัดสตูล เป็นหนึ่งใน 4 จังหวัดของประเทศไทยที่มีประชากรส่วนใหญ่ เป็นพี่น้องชาวมุสลิม ซึ่งมีมากถึงร้อยละ 67.8 ซึ่งส่วนใหญ่มีเชื้อสายมลายู มีมัสยิดกลางประจำจังหวัดคือ มัสยิดมำบัง และเป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยทางชายฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งเป็นชายฝั่งทะเลทางด้านตะวันตกของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 973 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 2,478.997 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,549,361 ไร่ เป็นลำดับที่ 63 ของประเทศ และลำดับที่ 12 ของภาคใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดตรังทางทิศเหนือ จังหวัดสงขลาทางทิศตะวันออก และรัฐปะลิส ประเทศมาเลเซียตลอดแนวชายแดน (ทางทิศใต้) ยาวประมาณ 56 กิโลเมตร ติดต่อฝั่งอันดามันยาวประมาณ 144.8 กิโลเมตร เป็นพื้นที่เกาะประมาณ 88 เกาะ

อำเภอ และ การปกครองส่วนท้องถิ่น

อำเภอเมืองสตูล

 • เทศบาลเมืองสตูล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพิมานทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเจ๊ะบิลัง
 • เทศบาลตำบลฉลุง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลฉลุง
 • เทศบาลตำบลคลองขุด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองขุดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลควนขัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลควนขันทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านควนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลฉลุง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลฉลุง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสาหร่าย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะสาหร่ายทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงโป ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตันหยงโปทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเจ๊ะบิลัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเจ๊ะบิลัง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตำมะลังทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปูยู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปูยูทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลควนโพธิ์ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเกตรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกตรีทั้งตำบล

อำเภอควนโดน

 • เทศบาลตำบลควนโดน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลควนโดน บางส่วนของตำบลควนสตอ และบางส่วนของตำบลย่านซื่อ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลควนโดน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลควนโดน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลควนสตอ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลควนโดน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลย่านซื่อ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลควนโดน)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังประจันทั้งตำบล

อำเภอควนกาหลง

 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งนุ้ยทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลควนกาหลงทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลอุใดเจริญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอุใดเจริญทั้งตำบล

อำเภอท่าแพ

 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าแพทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแป-ระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแป-ระทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสาคร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสาครทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าเรือทั้งตำบล

อำเภอละงู

 • เทศบาลตำบลกำแพง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลกำแพง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกำแพง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลกำแพง)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลละงู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลละงูทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาขาวทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากน้ำทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำผุดทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแหลมสนทั้งตำบล

อำเภอทุ่งหว้า

 • เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลทุ่งหว้า
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งหว้า (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้า)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาทอนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลขอนคลาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขอนคลานทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบุหลัง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งบุหลังทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแก่บ่อหิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าแก่บ่อหินทั้งตำบล

อำเภอมะนัง

 • องค์การบริหารส่วนตำบลปาล์มพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปาล์มพัฒนาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนิคมพัฒนาทั้งตำบล

 

รายการสั่งซื้อสินค้า0
There are no products in the cart!
ช๊อปสินค้าต่อ
0